Stötvågsbehandling - Radiell stötvåg

Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod vid kroniska muskel och senskador
En luftkompressor accelererar en kula löpandes i ett rör i handmunstycket. Kulan slår med given frekvens och tryck mot änden av munstycket där ett membran överför energin i form av en tryckvåg som sprider sig koniskt ner i vävnaden. Energin är därav som störst vid ytan och avtar successivt med djupet. Med radiell stötvågsbehandling kan en större del av skadad vävnad behandlas och ingen samtidig guidning med ultraljudsskanning krävs. Risken för vävnadsskada är minimal. Behandlingsformen är effektiv och säker. Stötvågor minskar en av kroppens signalsubstanser substans P, som är en smärtmediator. Minskning av substans P ger en smärtlindrande effekt och stimulerar blodcirkulationen. Stötvågorna underlättar läkningsprocessen och har dessutom en antiinflammatorisk effekt. Därtill sker en hyperstimulering av nervfibrerna. Denna överstimulering av nervfibrerna blockerar och minskar smärtstimuli och intensifierar därmed den smärtlindrande effekten. Stötvågorna bryter ner ärrvävnad och kalk i muskelfästen. Innan man väljer att behandla ett djur med stötvåg är det av stor vikt att korrekt bedömning av djurets besvär är gjord. Var noga med att välja en terapeut med goda kunskaper och rätt kompetens!