VÄLKOMMEN TILLHALMSTAD HUNDREHAB
PÅ FLYGSTADEN I SÖNDRUM

Vi erbjuder proffessionell rehabilitering
och friskvård för din hund

Efterfrågan på rehabilitering för hundar har ökat kraftigt det senaste decenniet. Veterinärkliniker remitterar patienter till oss efter operationer och skador men vi utför även fyskontroller och träning för hundar oavsett vilken bakgrund hunden har. Och vi tar självklart emot hundar utan remiss.

Djurägare idag blir allt mer medvetna om vikten av rätt start i livet för hunden och när olyckan är framme vill de ha den bästa medicinska hjälpen och efterföljande rehabilitering.

Inom humanvården har det länge varit en självklarhet med fysioterapi efter skador och operationer och en elitidrottare tex får de bästa förutsättningarna för att prestera på topp och för att minimera risken för nya skador med hjälp av rätt behandling och återträning.

Vi jobbar i nära samarbete med flertalet veterinärer och vi kompletterar varandra vid bla. hältutredningar och behandlande insatser

Många djurägare bokar in sin hund för en fyskontroll för att vara säkra på att hunden mår bra och vid behov kan vi sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Många kommer också för att låta sin hund få en skön stund med massage.

Behandling och rätt träning är även en viktig del vid viktminskning och när hunden har börjat bli lite stel i kroppen pga ålder och artros.

Kärnan i fysioterapi är rörelse och träning vilket kompletteras med adekvat behandling av muskler och leder. Din hund får en individanpassad behandling och träningsplan.

Vi har försäljning av ett fåtal utvalda produkter för hundens leder från Aktiv Hund, Vetoquinol och Emin.

Om din hund har rehab i sin försäkring kan du utnyttja denna om veterinären har utfärdat en s.k. remiss. Remisser kan även utfärdas om hunden har besvär av sin artros eller annan diagnos som ger funktionsnedsättning.

Jag som driver Halmstad Hundrehab har varit klinisk aktiv på hund sedan 2012 då jag även lämnade min roll som leg. Fysioterapeut inom humanvården till att endast vara verksam inom veterinärmedicin. Har varit godkänd av Jordbruksverket att arbeta inom djurens -hälso och sjukvård sedan 2012.
VÅRA TJÄNSTER
KONTAKT-HITTA HIT

Patientberättelser och kunskapsbank