Rehabilitering

 

Rehabilitering

Rehabilitering är detsamma oavsett art eller ras. Syftet är att återställa funktionen vilken innefattar muskler, senor, ligament, bindväv och övriga mjukdelar, leder och nervsystemet och att dessa vävnader fungerar tillsammans. Rehabilitering innebär också att återgå till ett normalt liv med så optimal aktivitetsnivå som är möjlig. Vid rehabilitering använder vi fysioterapeutiska tekniker och terapeutisk träning för att stimulera neuromuskulära funktioner, återfå normal proprioception, styrka, ledrörlighet, balans och koordination men också för att förhindra ytterligare muskelartrofier, lindra smärta och inflammation, förhindra kontrakturer samt påskynda vävnadsläkning! Viktigt att rätt bedömning görs för att hunden ska få korrekt rehabiliterande insatser i rätt tid för vävnadsläkningsprocesser. Var noga med att kontrollera din terapeuts utbildning och kompetens.