TENS - NMES

 

TENS/NMES är en behandlingsmetod som hjälper om hunden har tappat muskler efter skada/operation. En viktig behandling efter ex diskbråcksoperation för att stimulera neuromusklära funktioner. Ökar genomblödningen samt stimulerar till muskelkontraktioner och kan ge viss smärtlindring. Viktigt att göra en korrekt bedömning av varje djur och dess symptom innan behandlingen sätts in för att inte motverka och/eller försämra djurets status.

Inför besöket

Inför besöket är det bra att förbereda hunden. Se till att den är väl rastad och kom gärna hit en liten stund innan och sitt ner i väntrummet. Planera inga större aktiviteter efter behandlingen då hunden kan känna sig lite trött. Är din hund ängslig får du gärna ta med en egen filt att ligga på, det kan hjälpa en del individer.