Stabilitet och Balansträning
Dynamisk och statisk

 

En frisk och vältränad hund har ett ben i vardera hörn, en stark rygg som orkar hålla uppe kroppen mot gravitationen i stående och i rörelse, den har ett väl fungerande signalsystem som rekryterar rätt muskler i rätt tid med rätt kraft. En skadad individ, eller en individ som genomgått en operation, varit i vila en längre period eller tappat konditon pga övervikt och/eller ledproblem såsom ex artros tappar både styrkan och uthålligheten i hållningsmusklerna samt får ett sämre fungerande signalsystem.
När vi pratar om att vi tränar stabilitet, proprioception och neuromuskulära funktioner, det är då vi pratar om den träning som återställer de funktioner den friska hunden har.
Detta kan vi göra på många olika sätt. Vattentreadmill träning, balansträning med olika redskap såsom kuddar, dynor, plattor, cavaletti. Träning i terräng för att nämna några.
Men även en frisk hund som fungerar bra och är stark med bra kontroll, kan även den ha nytta av mer riktad träning. Även om den redan är bra, kan den alltid bli bättre, och vill man minska risken för att den ska skada sig under träning och tävling är dynamisk stabilitets och balansträning ett viktigt inslag i träningsprogrammet.
Det är dock av stor vikt att träningen är anpassad efter just din hunds behov och eventuella problem. Viktigt att hunden får en funktionsanalys och bedömning av led och muskelfunktion inför träningsstarten.
Du som ägare behöver också få lära dig vad som är viktigt att tänka på och hur du ska introducera och utföra träningen med din hund på rätt sätt. Kontakta en terapeut med goda kunskaper och kompetens.