Laserbehandling

 

Laserbehandling på hundar. Laser är förenklat ett sorts ljus (synligt eller osynligt).  Ljusets egenskaper är unika och har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Cellens membran och kraftstation de s.k mitokondrierna tar upp ljuset och detta energiupptag stimulerar cellens funktioner (immunförsvar), minskar smärta, ökar genomblödning, reducerar inflammation, reducerar ödem samt påskyndar vävnads läkning. Som med all annan behandling är det viktigt med en korrekt bedömning av ditt djurs funktioner vid val av behandlingsmetod. Var noga med att välja en terapeut med goda kunskaper och kompetens!Inför besöket är det bra att förbereda hunden. Se till att den är väl rastad och kom gärna hit en liten stund innan och sitt ner i väntrummet. Planera inga större aktiviteter efter behandlingen då hunden kan känna sig lite trött. Är din hund ängslig får du gärna ta med en egen filt att ligga på, det kan hjälpa en del individer.