Policy gällande den nya personuppgiftlagen GDPR

Halmstad Hundrehab sparar och arkiverar personuppgifter i samband med besöksregistrering i journal och vid beställning i vår webbutik.
De uppgifter som finns sparade om dig används endast för kontakt angående tidsbokningar och beställningar.  
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (halmstadhundrehab@gmail.com).

  • De uppgifter vi lagrar är de du själv har uppgett
  • Uppgifterna delas inte med någon annan och vi försäkrar att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.
  • Du kan alltid be att få ut vilka uppgifter som finns sparade om dig, maila då halmstadhundrehab@gmail.com
  • Uppgifterna i journalsystem raderas när tiden för arkivering av journalen för ditt djur upphör vilket är 5 år enl lag och om ni så begär detta. Övriga uppgifter såsom mail, sms raderas när kontakten är avslutad.